Czym jest Hipnoterapia

Czym jest Hipnoterapia

Hipnoterapia to terapia w hipnozie, w stanie głębokiego rozluźnienia. W trans zaangażowany jest oczywiście nasz umysł.  W zasadzie podział ten został stworzony w sposób sztuczny, bo nikt nigdy po otwarciu ludzkiego mózgu, nie znalazł tych przestrzeni, w jego materialnych strukturach.

Pamiętać należy, że świadomość, podświadomość i nadświadomość są naczyniem połączonym, działającym w ciągłej korelacji i współpracy. Wszystkie one  w czasie sesji wspólnie wytężają wysiłki dla osiągnięcia jak najlepszego rezultatu dla pacjenta.

Świadomość

To nic innego, jak umiejętność zdawania sobie sprawy z procesów wewnętrznych i zewnętrznych. Dzięki niej odczuwamy ból, głód, pragnienie, senność, a także posiadamy wiedzę o treści swoich myśli, wiemy co dzieje się wokół nas. Ona pracuje w teraźniejszości, nie ma przyzwyczajeń, reagując korzysta z programów podświadomości.

Jako Homo sapiens z całą pewnością jesteśmy w stanie analizować własne myśli oraz stany emocjonalne. Bezsprzecznie mamy także do świadomości stały dostęp. Ludzka świadomość ponoć kryje się w interakcjach, zachodzących między neuronami w naszej korze mózgowej.

Pojawia się w chwili kiedy poziom rozwoju synaps łączących neurony jest na tyle wysoki, że możemy mówić już o neurobiologicznej podstawie dla świadomości. Jej prawidłowe działanie zależy od dwóch struktur:  kory mózgowej i układu siatkowego.

Nadświadomość

Boski pierwiastek w nas, Super Ego, Wyższe Ja, które w zależności od ujęcia, może być zbiorem norm postępowania, ideałów nabywanych w procesie wychowania. Może być także definiowana jako źródło wyższej inspiracji, intuicji, wartości, uczuć wyższych.

W klasycznym ujęciu, to jedna ze struktur osobowości obok ego i id. To ta część umysłu, która znajduje się poza umysłem świadomym człowieka, wskazując na potrzebę wypełnienia się pierwiastkiem duchowym, dążeniem do czegoś więcej niż tylko zaspokojenie podstawowych potrzeb materialnych.

O ile komunikaty z podświadomości popierane są uczuciami lęku, niepokoju, zdenerwowania, podniecenia, rządzy, o tyle komunikatom z nadświadomości towarzyszy uczucie spokoju, błogości, są jasne, dają poczucie bezpieczeństwa, pewność, że jesteśmy na właściwej drodze.

Podświadomość

Jest zbiorem wszystkich naszych doświadczeń, przekonań, lęków, schematów, programów tego, czego sobie w danej chwili nie uświadamiamy. Jest nieobiektywna. Działa według tego, czego została nauczona. Można ją przyrównać do komputera, który potrafi doskonale organizować, przetwarzać informacje i wykonywać polecenia. Hipnoza w rozmowie z podświadomością, jest nieoceniona.

Korzystając z szerokiej palety swoich technik potrafi, bowiem przekazać temu „komputerowi” właściwe zasoby. Jeżeli jakieś wspomnienie zapisze się jako złe, niebezpieczne, negatywne, to takim pozostaje. Pragniemy żyć w obfitości, dostatku i świadomie do tego dążymy, ale podświadomość z jakiś powodów klasyfikuje ten stan jako niebezpieczny dla nas.

Dlatego prawdopodobne jest, że nie osiągniemy wtedy ani obfitości, ani dostatku. Chyba, że sięgniemy do podświadomości, dotrzemy do tego błędnego kodu i zmienimy go. Pracując, komunikując się z nią podczas hipnozy w bezpieczny i łagodny sposób możemy przetransformować niechciane przekonania, czy programy.

Stosowanie konkretnych technik, sposobów uwalniania  oraz zmieniania zawartych w niej wzorców na takie, które u podstaw będą wspierać nas w codziennym życiu, prowadzi do sprawniejszego, szybszego i łatwiejszego rozwiązywania codziennych wyzwań oraz pozwala skuteczniej osiągać zamierzone cele.

Autor Hipnoterapeuta Ewa Dziewięcka 

Hipnoterapia

Nasze gabinety

Mapa
Pokaż terapie on-line