Czy hipnoterapia jest bezpieczna?

Czy hipnoterapia jest bezpieczna?

W społeczeństwie istnieje wiele nieprawdziwych przekonań na temat hipnozy. Przekonania te oparte są niestety na domysłach i błędnych wyobrażeniach zaczerpniętych z filmów. Ze względu na tajemniczy charakter choćby samej nazwy.

Część osób podchodzi do hipnozy sceptycznie.

Obawia się utraty kontroli, oddania jej na rzecz terapeuty (który może manipulować naszym umysłem), czy problemów z samym wybudzeniem. Z łatwością jednak można obalić wszystkie te mity wyjaśniając, czym tak na prawdę jest hipnoterapia i na czym technicznie polega.

Hipnoza to naturalny stan umysłu, któremu towarzyszy uczucie relaksu, rozluźnienia i ujednopunktowionej koncentracji. Każdy z nas mniej lub bardziej świadomie wchodzi w stany podobne do hipnozy, np. podczas słuchania muzyki, czytania książki, jazdy samochodem, wpatrywania się w okno lub tuż przed zaśnięciem.

Naukowe podejście wyjaśnia dość prosty mechanizm.

Dochodzi tu bowiem do zmiany częstotliwości fal mózgowych, które obniżają się z fal Beta do Alfa i Theta. Umysł wycisza się i odpoczywa. Percepcja ulega osłabieniu, a podatność na sugestie wzmocnieniu.

Właśnie ten wzrost podatności na sugestie wykorzystuje hipnoterapia, co czyni ten proces niezwykle skutecznym. Osoba poddana hipnozie zachowuje jednak pełną świadomość i możliwość rozmowy z terapeutą.

Hipnoza znajduje zastosowanie w medycynie i psychoterapii.

Celem hipnozy jest wywołanie pozytywnej zmiany w umyśle pacjenta i poprawa jakości jego życia. Jest to bardzo efektywna technika terapeutyczna, dzięki której można wprowadzić nowe wzorce myślenia, a tym samym wpłynąć na reakcje i zachowania.

Z hipnozy mogą korzystać zarówno dzieci, jak i dorośli.

Zdecydowana większość osób jest zdolnych do wejścia w stan hipnozy, jednak niektórzy mogą odznaczać się mniejszą podatnością na jej działanie.

Z tego względu hipnozy nie stosuje się u osób z niepełnosprawnością intelektualną, silnymi zaburzeniami osobowości i psychozą. Ponadto metoda ta jest nieskuteczna u pacjentów, którzy mają wobec niej błędne oczekiwania, nie wierzą w jej skuteczność (tym samym nie są podatni na sugestie terapeuty) lub nie wyrażają zgody na jej zastosowanie.

Hipnoterapia jest bezpieczna

Hipnoterapia jeśli przeprowadzana przez specjalistę, nie wiąże się z żadnymi zagrożeniami. Co więcej, terapię można przeprowadzać nawet zdalnie, poprzez wideo-rozmowę, co jest niemałym udogodnieniem.
Technicznie rzecz biorąc, wszelkie zmiany negatywnych emocji/przekonań u pacjenta odbywają się podczas (i są możliwe dzięki) transu hipnotycznego.

Wprowadzenie w stan transu

Polega na tym, że osoba zamyka oczy i słucha tego, co mówi hipnoterapeuta. Głos hipnoterapeuty, treść które niosą słowa, powodują wygaszenie funkcji krytycznego umysłu. Wtedy zwiększa udział obszaru umysłu związanego z uczuciami i wizualizacją.

Wbrew wyobrażeniu wielu osób (które oczywiście nie doświadczyły nigdy hipnozy) stan transu nie jest snem. Klient zachowuje świadomość, ma możliwość komunikacji i kiedy tylko chce może w każdej chwili sam wyjść z tego stanu otwierając oczy.

Hipnoza to stan dobrowolny

Dlatego też hipnoza jest procesem w pełni przyzwolonym, dobrowolnym, a hipnoterapeuta nie przejmuje żadnej władzy nad umysłem pacjenta. Profesjonalnie przeprowadzona hipnoza jest w pełni bezpieczna i nieszkodliwa oraz odbywa się wyłącznie za zgodą osoby hipnotyzowanej

. Z tego względu warto przełamać swoje bariery i spróbować doświadczyć udziału w sesji hipnoterapii.

Autor: Hipnoterapeuta Bartłomiej Skrabacz

Hipnoterapia jest bezpieczna – Hipnoza Kielce

Nasze gabinety

Mapa
Pokaż terapie on-line